הספר - תחיית הימאות העברית

הפרקים החסרים בהסטורית הימאות העברית על פי ירמיהו הלפרין

Go to link