אריה גרבנוב על סיפון העמנואל

סיפורה של העמנואל - הספינה הראשונה שנשאה את דגל העם היהודי, חלוצת אניות צי הסוחר העברי

Go to link