ים של פלסטיק

מספיק לשקיות הפלסטיק, אנו צורכים מיליארדי שקיות פלסטיק בשנה! שקיות הפלסטיק שאנו צורכים במהלך הקניות הן מרכיב נפוץ באתרי הפסולת! הן מזהמות את הסביבה וגם מסכנות את קיומם של יצורים חיים!

המלצות לפעילות

Featured Posts
Recent Posts