להקליק ולהפליג או לחתור בים של רעיונות ונושאים להכרות עם סביבת הים והתנועה המתאפשרת בו.

 • חותרים

 • גולשים

 • מפליגים

 • קושרים

 • תופעות טבע - ים

 • סביבה ימית

 • איזה ואיפה

 • ללמוד לחתור

 • לאן עם הקיאק

מסעות מקומיים וסביב העולם

 • sup ולמה

 • ציוד וביגוד

 • הקיאק בשרות החינוך

 

 

מומלץ שיהיה