בחרתי לעבוד עם Apple :

Iphone,Ipad,macbook pro & Imac

edutube 

כלי המאפשר פיתוח שיעור על גבי סרטוני youtube

powtoon

מאפשר לי לבנות מצגות אנימציה בקלילות

Nikon D300

AEE-goPro alike

המצלמות שמלוות אותי 

socrative

כמי שמלווה כיתות מבית ספרם אל הים , מצאתי בsocrative כלי מעולה להעברת שיעור באוטובוס ואף בכיתה.

Google Drive

כאחסון וככלי לשאלונים וטפסים מקוונים אחרים. אפילו את עבודת הסמינריון שלי הגשתי מבוססת שאלון מקוון.

wix

פיתוח אתר מעולם לא היה קל יותר.